Laddar...

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ATT REKLAMERA EN VARA:

1. Starta reklamationsärendet

Skicka ett mejl till kundservice (info@nordicagolf.se) där du kort beskriver vad din reklamation gäller, märk mejlet med rubriken "REKLAMATION".

Ditt mejl bör innehålla nedan information för att vi ska kunna göra en snabb första bedömning:

- Ordernummer

- Varumärke och produkt

- Beskrivning av felaktighet

- Var på varan felet omfattar

- Bild/bilder på defekt och bild på hela varan

 

2. Första bedömning av reklamationsärende

När vi mottagit ditt melj gör vi en första bedömning av ärendet. Bedömningen görs utifrån respektive varumärkes policy kring reklamationer. Vi kommer besvara dig per mejl inom 72 arbetstimmar huruvida vi ska gå vidare i ärendet och därmed får du vidare instruktioner från oss. Vi strävar alltid efter att hitta en så enkel lösning som möjligt för dig som kund.

Ibland ber vi om att skicka in reklamationsärendet för en bedömning hos oss. När vi ber om att skicka in varan på bedömning betyder det inte att vi har godkänt reklamationen, utan vi meddelar dig sedan per mejl om den är godkänd eller inte. 

 

3. Godkänt eller ej godkänt reklamationsärende

Godkänner vi din reklamation kommer vi ersätta dig med en ny vara förutsatt att vi har den i lager, om vi inte har varan i lager kommer vi erbjuda en ersättningsprodukt eller så kommer en återbetalning att ske. 

Om vi inte godkänner ditt reklamationsärende kan du antingen välja att få varan åter skickad till dig alternativt om vi kasserar varan åt dig. 

Reklamationsprocessen

Reklamationsprocessen tar vanligtvis upp till 4 veckor från det att du kontaktar oss första gången. Att processen kan ta så lång tid beror på att alla ärenden bedöms individuellt och i vissa ärenden behöver vi följa varumärkets policy kring hur vi ska hantera reklamationen. 

Alla reklamationsärenden hanteras i turordning.

När är det en reklamation?

En reklamation är ett ursprungligt fel på varan, till exempel ett fabrikationsfel. Det avser inte till exempel slitage. 

 

Konsumentköplagen (Sverige)

NordicaGolf följer Sveriges konsumentköplag, lagen ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Reklamationsrätten gäller oavsett om felet är synligt eller dolt. Läs mer här om Konsumentköplagen. 

Utöver reklamationsrätt så lämnar NordicaGolf 1 års garanti, med vissa undantag för förbrukningsartiklar exempelvis batterier. Garantin är frivillig att lämna men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt.

Definitionen av ett ursprungligt fel är att felet funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis tapp- eller vätskeskador.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras rekommendationer.

Företagskunder

Reklamationsrätt gäller även vid företagsköp men lyder under köplagen. Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köptillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp. NordicaGolf lämnar 1 års garanti och 2 års reklamationsrätt till företagskunder.

Transportskada av beställning

Alla paket som lämnar oss är försäkrade. Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det bör du anmäla det vid uthämtningstillfälle hos ditt ombud och sedan omgående kontakta NordicaGolfs kundservice.

Har du hämtat ut och öppnat paketet och upptäcker skada på dina varor kontakta Nordicagolfs kundservice omgående. Transportskada skall reklameras till oss inom skälig tid från det felet upptäckts eller borde upptäckas. Reklamation som sker inom 2 månader från köptillfället anses alltid som inom skälig tid.

Allt emballage och ytteremballage skall behållas för eventuell inspektion samt bevis. Vid upptäckt av transportskada skall paketet lämnas i oförändrat skick och fotograferas. Därefter skall du kontakta kundservice för att mottaga vidare instruktioner om hur du skall gå vidare med din reklamation. Vi avråder från att man skickar tillbaka paketet eller slänger emballage. Detta för att kunna få ersättning vid reklamation.


Hittade du fortfarande inte det rätta svaret? Vi kan hjälpa dig!