Laddar...

Lär dig mer om Golfsvingen, Lie, Loft och Bounce


Du som spelat golf ett tag vet att det är lite för enkelt att slå bollen snett och du som precis börjat med golf vet att det är svårt att slå bollen rakt. Det positiva i detta är att det inte alltid är ditt fel. Missar du ofta åt samma håll kan det t.ex vara en felaktig lievinkeln på dina golfklubbor som bidrar till missen. 

Svingteknik och vinklar 

Innan vi går in på detaljer gällande hårdvaran kan det vara bra att förstå några svingtekniska aspekter. Bollbanan på dina slag avgörs utifrån en rad olika vinklar vid impact. Dessa vinklar består utav klubbspår, klubbans blad, dynamiskt loft, spin loft, face to path och attackvinkel. Det är förhållandet mellan dessa som bestämmer hur bollen startar och hur den kommer att spinna/skruva sig. Även klubbans design kommer att ha en inverkan på bollbanan. Klubbhuvuden med tjock sula och låg tyngdpunkt kommer generellt sett att generera mindre spinn än en bladklubba. 

Viktiga svingtekniska termer för att förstå bollbanan

Attackvinkel - Klubbans rörelse upp eller ned vid impact. 
Klubbspår - Klubbans rörelse höger eller vänster vid impact
Klubbans blad - Vart klubbhuvudet pekar vid impact
Face to Path - Förhållandet mellan klubbspår och klubbans blad
Dynamiskt loft - Det faktiska loftet vid impact
Spin loft - Förhållandet mellan attackvinkel och dynamiskt loft

Lie-vinklens påverkan på klubbans blad vid impact

I en perfekt värld kommer lie-vinkeln på dina klubbor passa dig och din sving vilket resulterar i att hela sulan av ditt klubbhuvud kommer att vara i kontakt med marken. Spelar du med ett standardset är dock sannolikheten stor att så inte är fallet. Lie-vinkeln på en golfklubba kan justeras på två sätt, antingen är den mer "flat" eller mer "upright" än standard. 

Effekten av att spela med klubbor som är för "flat" är att ditt klubbhuvud kommer att peka med tån nedåt vid impact. Resultatet av detta är att klubbhuvudet kommer att öppnas och således generera en push eller fade beroende på klubbans spår. 

Är dina klubbor å andra sidan för upright kommer motsatsen att ske. Det är då hälen av klubban som kommer att nudda marken först och då göra så att klubbhuvudet stängs vilket kommer generera en pull/draw beroende på klubbans spår. 

Du kan enkelt kontrollera om lievinkeln på dina klubbor passar dig! Detta gör du genom att måla ett rakt sträck på en boll. Placera sedan bollen med sträcket vertikalt samt riktat mot klubbhuvudet vid impact. Slå några slag och kika sedan på träffytan av klubbhuvudet. Om sträcket som avbildats på träffytan är rakt betyder det att lie-vinkeln är är korrekt vid impact. Skulle du se att stäcket är vinklat åt något håll betyder det i sin tur att lie-vinkeln inte passar dig. Ett sträck som pekar mot skaftet innebär att lie-vinkeln är för flat och ett sträck som pekar mot tån av klubban innebär att lie-vinkeln är för upright. 

Klubbans loft, dynamiskt loft och spinloft

Loft
Golfklubbor har med tiden moderniserats och loftsättningens standard har därmed förändrats. Går vi tillbaka 20 år i tiden var i princip alla järn sjuor loftade med 32 graders loft. Idag ser vi allt från 32 grader till 28,5 grader i loft på järn sjuor beroende på leverantör och modell.

En mer aggressiv loftsättning kommer givetvis att påverka mängden spinn klubban kan generera och hur långt bollen flyger. 

Dynamiskt loft
De delar som kontrollerar det dynamiska loftet är attackvinkel, hur skaftet flexar, releasen av klubban, om klubbhuvudet är öppet eller stängt i förhållande till svingspåret och vart på klubbhuvudet bollen är i impact. Med releasen av klubban menas hur din handledssättning ser ut. Lyckas du hålla handlederna framför klubbhuvudet vid impact kommer det dynamiska loftet bli lägre med ett klubbhuvud som är square. 

Spin loft
Detta räknas ut genom förhållandet mellan det dynamiska loftet och attackvinkeln. Utöver det räknas även klubbans blad och klubbspåret in i värdet. Vilket spinloft du har vid impact kommer vara avgörande för din smashfactor. Smashfactor i sin tur är ett värde som påtalar hur effektivt du överför energi från klubbuvudet till bollen. Ett klubbhuvud som är öppet i förhållande till svingspåret kommer generellt sett att generera en lägre smashfactor än ett klubbhuvud som är square i förhållande till svingspåret. Detta då du genererar mer spinloft med ett öppet klubbhuvud. 

Bounce

Bouncen på en klubba mäts i grader från klubbans lägsta punkt i sulan till leading edge. Vad gäller bounce så kan man dela upp detta värde i tre segment. Låg bounce (under 6 grader), medel bounce (6-10 grader) och hög bounce (över 10 grader). Frågorna man behöver ställa sig för att komma fram till vilken bounce som passar bäst är Var?, Hur? och Vem? 

Underlag
Spelar du ofta på banor av mjuk karaktär? Är det mycket sand i bunkrarna? Då passar en wedge med hög bounce mycket väl. Detta då en hög bounce förhindrar leading edge att gräva sig ned i underlaget. Är banorna du oftast spelar på istället av hårdare karaktär och har lite mindre sand i bunkrarna är en lägre bounce att föredra. 

Svingtyp
När man väljer bounce behöver man också väga in hur man svingar klubban. En person med en brant attackvinkel kommer att gynnas av en högre bounce medans en person med flack sving kommer trivas bättre med en lägre bounce. 

HCP
Faktum är att handikapp egentligen inte spelar roll vid val av bounce men det går att generalisera mot att spelare med högre handikapp kommer att prestera bättre med hög bounce och spelare med lägre handikapp vanligtvis trivs bättre med lägre bounce. 

En standardsula med medel bounce är en wedge som kommer prestera bra i de flesta lägen. Detta kan vara ett bra val om man spelar på banor av olika karaktär eller om man har en neutral infallsvinkel. En wedge med medel bounce är också ett bra val om du fortfarande känner dig osäker på vad som passar dig bäst. 

Golf är utan tvekan en svår sport, eller hur? En golfsving är i snitt 1.2 sekunder lång från att klubban lämnar adressering och 75% av den tiden består av baksvingen. Det tar alltså i snitt 0,3 sekunder från att du börjar din nedsving tills att bollflykten är bestämd. På de 0,3 sekunder spelar samtliga vinklar vi nämnt i denna artikel stor roll. En skillnad på 1 ynka grad på något av värdena kommer att förändra bollbanan, längden på slaget etc. Därav är det i vår mening ytterst viktigt att spela med klubbor och skaft som är optimerade efter just dig och din sving. 

 

Andra har också läst