Cookies

Laddar...

Som en konsekvens av den nya lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) förklarar vi nedan hur NordicaGolf använder cookies.

NordicaGolf:s webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information.

Cookies kan tekniskt delas in i två typer. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Cookies av denna typ används för att åstadkomma ett "engångsbeteende", t.ex. om vi vill informera dig som användare om något, men att Du ska slippa få denna information igen nästa gång du kommer in på vår webbplats.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne på vår webbplats, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket språk du valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

För alla cookies som används på NordicaGolf:s hemsida, oavsett typ, så gäller det att de används för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet. T.ex. så kan vi lagra information via en cookie på din dator (typ 1) för inställningar du fyllt i hos oss, i syfte att personalisera och förenkla ditt användande av NordicaGolf:s hemsida.

Sammanfattningsvis, används cookies på NordicaGolf:s webbplats såväl av rent tekniska som ergonomiska och användarmässiga skäl. För mer information om cookie-användning, se den nya lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389), som träder i kraft den 25 juli 2003.

Om du stänger av dina cookies kan vi inte garantera att våra tjänster fungerar och det är inte möjligt att logga in på NordicaGolf:s hemsida utan att använda cookies.

För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna till din webbläsare.

Gå till respektive leverantörs hemsida för instruktioner om hur man stänger av cookies.